Morrow Batteries skal ansette ca 2500 personer i en kommune på Sørlandet. Nå er 4 kommuner med i finalen. 2500 personer skal begynne i nye jobber. Mange vil flytte til kommunen hvor Morrow Batteries etableres – forhåpentligvis Arendal kommune. For den ansatte er kanskje dette en ny by. En ny region. For noen et nytt land. De yngste flytter kanskje alene. De med flere år på CV’n har kanskje med seg ektefelle og barn. De trenger et sted å bo. Huset trenger møbler. Kjøleskapet må fylles med mat. Fossilbilen byttes ut hos en lokal bilforhandler. Kanskje hagen blir familiens prosjekt.  Barna...