VÅRE EGNE HISTORIER

Styremøte og befaring Morrow batteries

Befaring på Eyde Energipark med Morrow Batteries med Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Morrow Batteries holdt styremøtet i Arendal, det viste seg at også Distrikts og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland også var i området. Sammen med styret i Morrow Batteries fikk statsråden informasjon fra Arendal Eiendom og ble vist...

Bystyret har godkjent avtalen med Morrow Batteries

Avtalen bygger på intensjonsavtalen som ble inngått 22. desember 2020. » – Vi er utrolig stolte over avtalen og over partnerskapet kommunen har etablert med Morrow Batteries. Batterisatsingen er den største industrielle etableringen siden det ble funnet olje i Norge og det betyr mye at vi som kommune kan være med å tilrettelegge for dette» sier ordfører Robert Cornels Nordli. Da intensjonsavtalen ble inngått i desember var det kun snakk om selve gigafabrikken, som består av 3 byggetrinn. Morrow Batteries har i etterkant besluttet å legge flere funksjoner til Eyde Energipark blant annet...

For mange var tanken på store industrietableringer fremmed, og vi trodde den tiden var forbi

Som folkevalgte i Arendal kan vi slå fast en ting. Vi er ikke bortskjemt med alt for mange gode nyheter som fører til vekst for innbyggerne og kommunen vår. Dette til tross for at vi har gode tjenester i barnehager, SFO, skoler, helse og omsorg. Til tross for at vi har Arendalsuka, TEDxArendal, Fremtidens kommuner- Arendalskonferansen og alt som skjer i Sør Amfi. Til tross for at vi har fått en rekke priser/ oppmerksomheter som viser at Arendal ikke har stått stille. Sist ble Arendal kåret til årets vertskommune for næringslivet av NHO og KS. For mange var tanken på store...

Norconsult undertegner kontrakt med kommunen

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal. Det er satt høye bærekraftsambisjoner for prosjektet. Gjennom den kommende etableringen av Morrows batterifabrikk i Eyde Energipark er Arendal kommune i ferd med å bli sentrum for en ny, bærekraftig og banebrytende norsk industrisatsing. Investor Rune Gjelsten og Agder Energi er største eiere og initiativtakere bak den nye batterifabrikken, som skal ha en årlig, total kapasitet på 32 gigawattimer (GWh). Det er anslått at den nye fabrikken vil skape...

Bærekraftig batteriproduksjon

Når Morrow Batteries etablerer en gigafabrikk i Arendal er det basert på en visjon om å utvikle verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige battericeller, og gjennom det bidra til å akselerere overgangen til grønn energi på verdensbasis.  Men hvordan kan det være mulig i Norge og Arendal? Torsdag 22. april presenterte administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries siste nytt i arbeidet med fabrikken. Han fremhevet flere gode grunner for at Morrow Batteries tror det er mulig å realisere visjonen sin nettopp her.   Grønn og fornybar energi gir grønn produksjon  Norge og Arendal...

Batterifabrikken skaper en revolusjon

Vi har tidligere skrevet om de lokal ringvirkningene av etableringen av batterifabrikken. Det blir også store globale ringvirkninger av «batterirevolusjonen» som står foran oss. E24 har publisert en kronikk om at det vil oppstå nye muligheter for norsk næringsliv i kjølvannet på batterirevolusjonen. Norske aktører har et fortrinn i verdikjeden for batterier som et hovedområde. Kronikken tar også for seg eksempler på hvordan batterier tjener penger. Batterier utnytter svingninger i strømprisen og avgiftsforskjeller. «De fyller seg med strøm på tider på døgnet hvor strømmen er billig og lader...

Vekst i Arendal – 2021 byr på store planer og utvikling for Arendal

Hvordan jobber egentlig kommunen for å tilrettelegge for vekst i forbindelse med batterifabrikken og næringslivet? I desember 2020 ble det klart at Morrow Batteries ønsker å etablere sin planlagte batterifabrikk i Arendal. Fabrikken vil bety mye for Arendal og regionen rundt både når det gjelder arbeidsplasser, boligtilbud og næringsliv. Bystyret legger til rette for utvikling og vekst gjennom å vedta strategier og planer. Det er ikke vedtatt en egen plan for vekst, men en rekke planer utfyller hverandre for å sikre en bærekraftig utvikling av Arendal. Her presenterer vi en oversikt over de...

Velkommen til Arendal, Morrow Batteries

Det er «dagen derpå». Sannheten om at Morrow Batteries har valgt Arendal som vertskapskommune for det som skal bli verdens grønneste batteriproduksjon begynner å synke inn. Det har vel aldri passet bedre å sitere næringssjef og leder av prosjektgruppen Kåre Andersen på et utsagn han hadde for mange år siden – «det kan skje store ting i en liten by også». For ja, dette er stort. En samlet stolthet Responsen fra dere Arendalsfolk etter at nyheten om at Morrow Batteries har valgt Arendal og Eyde Energipark kom, har vært rørende. Vi i prosjektgruppen har søkt råd fra og involvert noen av dere...

Arendal kommune er med videre i kampen om Morrow Batteries

Arendal kommune er med videre i kampen om etablering av batterifabrikken Morrow Batteries. Det betyr at vi er ett steg nærmere å kunne tilby 2.500 nye arbeidsplasser i kommunen vår. Det viser også at kommunens innovative ideer og konkrete forslag for etablering av fremtidens batterifabrikk i Eyde Energipark faller i god jord hos ledelsen i Morrow Batteries. Flere gode grunner til å velge Arendal Fra Arendal kommune sin side finnes det mange argumenter for hvorfor Eyde Energipark er den beste tomten for etablering av Morrow Batteries.   Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli understreker...

Verdien av en arbeidsplass er ikke bare én arbeidsplass

Morrow Batteries skal ansette ca 2500 personer i en kommune på Sørlandet. Nå er 4 kommuner med i finalen. 2500 personer skal begynne i nye jobber. Mange vil flytte til kommunen hvor Morrow Batteries etableres – forhåpentligvis Arendal kommune. For den ansatte er kanskje dette en ny by. En ny region. For noen et nytt land. De yngste flytter kanskje alene. De med flere år på CV’n har kanskje med seg ektefelle og barn. De trenger et sted å bo. Huset trenger møbler. Kjøleskapet må fylles med mat. Fossilbilen byttes ut hos en lokal bilforhandler. Kanskje hagen blir familiens prosjekt.  Barna...