Befaring på Eyde Energipark med Morrow Batteries med Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Morrow Batteries holdt styremøtet i Arendal, det viste seg at også Distrikts og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland også var i området. Sammen med styret i Morrow Batteries fikk statsråden informasjon fra Arendal Eiendom og ble vist det ferdig opparbeidede området på Eyde Energipark. Gruppen besøkte også Arendal Havn der Havnesjef Rune Hvass orienterte om arbeidet på havna.