EYDE ENERGIPARK

Eyde energipark er et tomteareal, som er del av Agderparken Øst ved E18. Deler av tomten er allerede regulert for å ta imot ny næring med behov for nærhet til infrastruktur som havn, flyplass og vei. Tomten er sentralt plassert nær det nye Longumkrysset ved E18, og strekker seg langs E18. Tomten er tett inntil markagrensen og gir gode muligheter til bruk av naturen for ansatte og besøkende ved fabrikken.

 

Den totale tomten er på 900 dekar (forkortet daa). Ca. 275 daa, er allerede regulert til næringsformål. Av de 275 daa er ca. 100 daa opparbeidet og
grovplanert og fremstår i dag som byggeklar. Mellom det regulerte og uregulerte arealet ligger Agder Renovasjon med arealet kalt Miljøparken som beskriver formål og funksjon. Innenfor arealet er det et deponi som vi
foreslår brukt til mulig grøntområde/parkering.

 

I desember 2020 ble det avgjort at Morrow Batteries ønsker å etablere sin gigafabrikk på Eyde energipark. Regulering, opparbeiding av tomt og bygging av fabrikk er planlagt gjennomført i årene 2021 – 2024. Morrow planlegger for produksjon av batterier fra 2024.  Totalt vil det komme mellom 2000 og 2500 arbeidsplasser på gigafabrikken. Dette vil igjen skape store muligheter for tilstøtende næring.

 

Vår visjon er at energiparken vil være en av Norges ledende industriområder for moderne blågrønne næringer i årene som kommer.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss næringsavdelingen i Arendal kommune her.

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Ved å tilrettelegge for ny næring blir Arendal kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg flotte, dyktige innbyggere og arbeidsplasser. Les mer om hva Arendals kommune sier om saken på denne siden

Morrow Batteries etablerer seg i Arendal med en gigafabrikk for utvikling og produksjon av batterier. Det er et mål at fabrikken skal produsere «The most sustainable batteries in the world». For de med abbonement kan du hæøre administrerende direktør Terje Andersen i Morrow batteries fortelle mer om planen, prosjektet og tidsplanen i et godt intervju med Agderposten her

Arendal Næringsforening har mottatt mange henvendelser og innspill fra sine medlemmer, og opplever at engasjementet er stort rundt annonseringen av batterifabrikken. Det er et samlet næringsliv som ønsker Morrow velkommen, og som ønsker å bidra til at denne etableringen blir så god som mulig. Les mer om hva foreningen skriver om saken her