EYDE ENERGIPARK

 

Næringspark i Arendalsregionen

EYDE ENERGIPARK

Eyde energipark er et tomteareal, hvor Morrow Batteries skal etablere sin pilot og gigafabrikk. Deler av tomten er allerede regulert for å ta imot ny næring med behov for nærhet til infrastruktur som havn, strøm, kjølevann, flyplass og vei. Tomten er sentralt plassert nær det nye Longumkrysset ved E18, og strekker seg langs E18. Tomten er tett inntil markagrensen og gir gode muligheter til bruk av naturen for ansatte og besøkende ved fabrikken.

 

Den totale tomten er på 942 dekar (forkortet daa). Ca. 275 daa, er allerede regulert til næringsformål. Av de 275 daa er ca. 100 daa opparbeidet og grovplanert og fremstår i dag som byggeklar. Mellom det regulerte og uregulerte arealet ligger Agder Renovasjon med arealet kalt Miljøparken som beskriver formål og funksjon. Innenfor arealet er det et deponi som vi foreslår brukt til mulig grøntområde/parkering. Agder renovasjon er forutsatt flyttet for å gi plass til batterifabrikken, og det vil bli et nytt og moderne gjenbruksanlegg. Hvor Agder renovasjon skal flyttes er fortsatt uavklart.

 

I mai 2021 ble det endelig avgjort at Morrow Batteries skal etablere sin pilot og gigafabrikk på Eyde energipark. Regulering, opparbeiding av tomt og bygging av fabrikk er planlagt gjennomført i årene 2021 – 2026. Morrow planlegger for produksjon av batterier fra 2024.  Totalt vil det komme mellom 2000 og 2500 arbeidsplasser på gigafabrikken. Dette vil igjen skape store muligheter for annen næring.

 

Vår visjon er at energiparken vil være en av Norges ledende industriområder for moderne blågrønne næringer i årene som kommer.

 

Vil du vite mer?  Ta kontakt med oss næringsavdelingen i Arendal kommune.

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Ved å tilrettelegge for ny næring blir Arendal kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg flotte, dyktige innbyggere og arbeidsplasser. Les mer… 

Morrow Batteries etablerer seg i Arendal med en gigafabrikk for utvikling og produksjon av batterier. Det er et mål at fabrikken skal produsere verdens mest bærekraftige batterier. Les mer…

Arendal Næringsforening opplever en enorm støtte og stort engasjement fra medlemmene rundt etablering av den nye batterifabrikken. Et samlet næringsliv som ønsker Morrow velkommen, og som ønsker å bidra til at denne etableringen blir så vellyket som mulig. Les mer…